หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาจัดการทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังความสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
จีอีสวนสุนันทาจัดการทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังความสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-08 18:57:25

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร บุคลากร ดำเนินโครงการจิตอาสา จีอีสวนสุนันทาจัดการทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังความสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และบริเวณอาคาร 34 อาคาร 31 และบริเวณซุ้มร้านค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รับช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th