หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ สังข์เกษม บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "สังคมไทยกับเทคโนโลยี"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ สังข์เกษม บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "สังคมไทยกับเทคโนโลยี"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:40


          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ สังข์เกษม บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "สังคมไทยกับเทคโนโลยี" เวลา 11.00 - 14.00น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th