หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:44


          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดีเจพี่อ้อย  นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา” เวลา 08.00 - 11.00 และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th