หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิวัฒ จ่าตา และ ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต นักข่าวพิธีกรช่องไทยรัฐทีวี บรรยายหัวข้อ“การใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคดิจิทัล ”
วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิวัฒ จ่าตา และ ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต นักข่าวพิธีกรช่องไทยรัฐทีวี บรรยายหัวข้อ“การใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคดิจิทัล ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:45:51

          วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิวัฒ จ่าตา และ ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต นักข่าวพิธีกรช่องไทยรัฐทีวี บรรยายหัวข้อ“การใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคดิจิทัล ”เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701  หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา#บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนสุนันทา 
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)