หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:36:29

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)