หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:21:57

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทดสอบระบบสัญญาณการถ่ายทอดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)