หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:51:31

               วันที่ 8 มี.ค.2562 ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ประชุม 3412 อาคาร34ในการนี้ มีการจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ แผนการอพยพ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรในการป้องกันตนเองและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จัดโดย ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th