หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความสุนทรีย์ที่มีในงานศิลปะ"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความสุนทรีย์ที่มีในงานศิลปะ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:48


           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน  บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความสุนทรีย์ที่มีในงานศิลปะ" เวลา 08.00 - 11.00น. และ 14.00 -17.00 น.ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th