หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEH0204 ความเป็นพลมือง
GEH0204 ความเป็นพลมือง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-11 14:24:45

               วันที่ 7 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
8 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
1 คน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th