หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย”
วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 11:02:25

          วันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ”เวลา 11.00 - 14.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาTel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)