หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เตรียมความพร้อมการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เตรียมความพร้อมการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:14:24

               วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ ภาคเรียนฤดูร้อน 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับการสอบกลางภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th