หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ครูมืด อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ครูมืด อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:35:50

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ครูมืด อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม ” เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)