หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:21


"สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560"

         วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนจากโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ เขตการศึกษาจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมและรับมอบรางวัลโครงการแบบอย่างที่ดีปี 2560 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร