หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-06 15:22:55

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)
บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " ชมการแสดงอย่างไรได้สุนทรีย์ " เวลา 08.00 – 11.00 น. และเวลา
14.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th