หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการและทักษะการเรียน
GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการและทักษะการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-11 14:52:28

               วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฑฒิดา รัตนศิลปากร บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. และเวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
8 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
10 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
เด็ก

ในภาพอาจจะมี
9 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
1 คน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
เด็ก
และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังยืน,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th