หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เรียนสนุก เพลิดเพลินกับทุกกิจกรรม พร้อมการพัฒนาทักษะด้านภาษา กับรายวิชา จีอี
เรียนสนุก เพลิดเพลินกับทุกกิจกรรม พร้อมการพัฒนาทักษะด้านภาษา กับรายวิชา จีอี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:15:31

               วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Sunny William Burns (เจ้าของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2 แห่ง และพิธีกรรายการสอนภาษาอังกฤษ) มาให้ความรู้ในเรื่อง “Active Learning:Brave to Speak” พร้อมกิจกรรมฝึกทักษะการสนทนา การพูดแนะนำตัวเอง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th