หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สุนทรียในทัศนศิลป์”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สุนทรียในทัศนศิลป์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-06-08 14:25:12

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สุนทรียในทัศนศิลป์ ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)