หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:05

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)