หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮัมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ทักษะชีวิตและ ทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21”
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮัมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ทักษะชีวิตและ ทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:09

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.กัมปนาท บัวฮัมบุรา พร้อมคณะ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21 ” เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองเข้าร่วมในการรับฟังและทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)