หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบปลาคภาค 2/2560
วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบปลาคภาค 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:43:56

วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบปลาคภาค 2/2560 รายวิชาศึกาษาทั่วไป ซึ่งมีกำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 26 เมษายน 2561 #GeneralEducation #สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนนัน #summerGE#สอบปลายภาคหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

      


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)