หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:08:31

        (5 มีนาคม 2562) คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือในประเด็นเรื่องสถานที่ ห้องเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก วางแผนการบริหารการจัดการห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมทั้งแผนการวางระบบ internet / ระบบ infrastructure และการบล๊อคสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th