หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > 5 มีนาคม 2562 บรรยากาศสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 2/2561 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
5 มีนาคม 2562 บรรยากาศสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 2/2561 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:04:19

       5 มีนาคม 2562 บรรยากาศสอบกลางภาคประจำปีการศึกษา 2/2561 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th