หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:00:24

        บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)) งานอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th