หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ”
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:32

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Hardware และ Software ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์