หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-11 16:41:41

               วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักพร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีวาระการประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของฝ่ายงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th