หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2562
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-05 11:10:42

               วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานประจำปี 2562 ในการนี้ ผู้อำนวนการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประชุมเสวนาสี่สภาต่อไป ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ภาพระยะใกล้
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
12 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th