หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการรับ Tablet ปี 62
บรรยากาศการรับ Tablet ปี 62

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-05 11:04:50

               วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้ดำเนินการให้บริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (tablet) ประจำปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) โดยมีกำหนดการรับวันที่ 2-15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังเล่นกีฬา
และสนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
6 คน

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สนามบาสเก็ตบอล,
รองเท้า
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สนามบาสเก็ตบอล
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
สนามบาสเก็ตบอล

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th