หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ภาษาไทยเรียนแล้วสนุก สุขกับการแต่งบทกวี
ภาษาไทยเรียนแล้วสนุก สุขกับการแต่งบทกวี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:15:45

               วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) มาให้ความรู้ในเรื่อง "ศิลปะการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์" พร้อมรับฟังบทกวีอันไพเราะจากศิลปินแห่งชาติและเรียนรู้การแต่งบทกวี ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th