หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561
บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:36:19

           บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (Summer) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561 

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)