หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดับเพลิงชั้นต้น)
บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดับเพลิงชั้นต้น)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 15:46:23

        วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หลักสูตรดับเพลิงชั้นต้น) งานอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร 31

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th