หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เเจ้งนักศึกษาที่สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เเจ้งนักศึกษาที่สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-05 13:46:54

               ประกาศ....เเจ้งนักศึกษาที่สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รายวิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชา ให้จัดเตรียมเครื่อง พร้อมตรวจสอบเครื่องให้พร้อมในการใช้สอบ
***หากเครื่องมีปัญหาให้ติดต่อพบตัวแทนซ่อมได้ เฉพาะวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265**


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th