หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยในวงการสื่อสารมวลชน"
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยในวงการสื่อสารมวลชน"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:29


          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวีณมัย  บ่ายคล้อย บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การใช้ภาษาไทยในวงการสื่อสารมวลชน" เวลา 11.00 - 14.00 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th