หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การจัดประชุมสรุปงาน KM ปี 2561 และจัดทำแผน KM ปี 2562
การจัดประชุมสรุปงาน KM ปี 2561 และจัดทำแผน KM ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 11:03:10

          วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดประชุมสรุปงาน KM ปี 2561 และจัดทำแผน KM ปี 2562 ณ ห้องประชุม 3412สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)