หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-25 11:18:45

ผ่านเว็บไซต์: http://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/geexam-midterm1-61สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)