หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล บรรยายหัวข้อ “HARDWARE IN DIGITAL LIFE”
วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล บรรยายหัวข้อ “HARDWARE IN DIGITAL LIFE”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:17:47

          วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล บรรยายหัวข้อ Hardware in Digital Life เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 -17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)