หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ”
วันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:06

วันที่ 3 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)