หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอัฐพงษ์ ศรีมา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ทักษะการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ สู่ THAILAND 4.0 "
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอัฐพงษ์ ศรีมา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ทักษะการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ สู่ THAILAND 4.0 "

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:39


           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัฐพงษ์ ศรีมา บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ทักษะการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ สู่ THAILAND 4.0 " เวลา 11.00 - 14.00 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th