หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี life signature ”
วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี life signature ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:44:10

วันที่ 2 เมษายน 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี life signature ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา

  


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)