หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 15:32:28

        คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th