หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สีเขียว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "คุณธรรมกับความจริงสูงสุดของชีวิต"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สีเขียว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "คุณธรรมกับความจริงสูงสุดของชีวิต"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:48


          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สีเขียว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "คุณธรรมกับความจริงสูงสุดของชีวิต" เวลา 14.00 - 17.00 น.ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th