หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี"
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:52


           วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี" เวลา 11.00 - 14.00 น.ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th