หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง "การเขียนเอกสารประกอบการสอน GE" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง "การเขียนเอกสารประกอบการสอน GE" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-24 15:19:40

               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง "การเขียนเอกสารประกอบการสอน GE" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th