หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
จีอีสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-01 14:35:22

               วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ และอาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพของห้องเรียนอุปกรณ์โสตฯและระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2562 ให้ดีมากยึ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th