หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"
"จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-26 10:32:27

           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนัก เข้าร่วมพีธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการเรียนการสอน พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)