หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562
บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-05 10:18:30

               บรรยากาศสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th