หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ร่วมอำนวยพรวันคล้ายวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) ร่วมอำนวยพรวันคล้ายวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-06 16:13:03

        วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนัก เข้ามอบช่อดอกไม้อำนวยพรแด่ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th