หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:42:10

               23 เมษายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงาน โดยมี ผศ.ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม ในวาระการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละฝ่านงานและการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาต่างๆ ในการพร้อมความเตรียมห้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th