หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-08 09:23:33

                วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุกท่าน เพื่อวางแผนการดำเนินงานการจัดทำรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th