หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-30 16:14:20

                3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผศ.ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในวาระสำคัญ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (3422) ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th