หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-07 16:12:55


ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) >> รายชื่อนศ.ยื่นคำร้องสอบกลางภาคย้อนหลัง2-61-update-แก้ไข.pdf

หรือตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (ทดสอบระบบ)  >>คลิกเข้าระบบ

**ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียดโทร.02-1601265-70 (201)
เว็บไซต์ : http://www.gen-ed.ssru.ac.th
เพจ Facebook : https://www.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th