หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (ย้อนหลัง)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (ย้อนหลัง)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-12 15:02:22


ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) >> คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ.pdf

หรือตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกเข้าระบบ

**ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป >>คลิกดูรายละเอียด